Wykonawstwo

02 wykon

W ramach realizacji oferujemy Państwu pełen zakres usług związanych z budową ogrodu. Wykonujemy ogrody zarówno na podstawie własnych projektów jak i na podstawie projektów innych firm. Pierwszym etapem realizacji jest sporządzenie i zaakceptowanie kosztorysu na podstawie wcześniej wybranego i dopracowanego projektu, a w dalszej kolejności ustalenie harmonogramu prac, tak aby prace przebiegały sprawnie i bez zbędnych opóźnień. Ostatnim etapem przed przystąpieniem do realizacji prac jest podpisanie umowy. Od tego momentu możemy przystąpić do budowy ogrodu.

W ramach realizacji oferujemy:

  • prace ziemne tj. wyrównanie lub zniwelowanie nierówności terenu, nawiezienie dodatkowej warstwy ziemi itp.
  • prace brukarskie i instalacyjne tj. wykonanie ścieżek, bruków, krawężników, murków, systemów nawodnień, oświetlenia
  • budowa elementów małej architektury tj. pergoli, altan, schodków, oczek wodnych
  • sadzenie i przesadzanie dużych oraz małych roślin

Wszystkie wykonywane przez nas prace są wcześniej głęboko przemyślane, zawsze dążymy do tego, aby efekt końcowy przerósł Państwa oczekiwania. Jako wykonawcy oferujemy Państwu pielęgnację ogrodu nawet do pół roku po jego wykonaniu!